Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Polityka zwrotów i reklamacji

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów.
 2. W takim wypadku Konsument przesyła Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży DRUK
 3. Klient wysyła zgłoszenie odstąpienia od umowy dotyczące danego Towaru za pomocą maila na adres sklep@monarti.pl, następnie:
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z Drukiem odstąpienia albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia (maila) od Umowy sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres: Monarti sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 9/51; 25-406 Kielce Zwracany towar nie może być uszkodzony i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności jednak nie wyższe niż podane w ofercie najtańszej wysyłki sklepu. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru podlega zwrotowi maksymalnie do najniższej kwoty przesyłki jaką oferuje serwis monarti.pl
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
 2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z towarem zamówionym, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru na adres mailowy: sklep@monarti.pl
 4. Do zgłoszenia reklamacyjnego klient zobowiązany jest dołączyć:
  • Protokół szkody  – opis wady
  • Zdjęcia uszkodzonego towaru – kilka dokładnych dobrze widocznych zdjęć.
  • Numer zamówienia – przy opisie wady
  • Opis – w jakich okolicznościach nastąpiła szkoda
 5. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji do 30 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego przesłano reklamację.
 6. Klient po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odsyła towar z uzupełnionym formularzem: DRUK